четвер, 3 червня 2021 р.

"Екологія - зона тривоги"

Інформування та книжкова виставка до Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища.

5 червня – Всесвітній день охорони навколишнього середовища.
Щороку світова громадськість відзначає Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day). Головна мета свята — стимулювати активну діяльність світового співтовариства, спрямовану на збереження балансу в природі та навколишньому середовищі.Підвищити обізнаність щодо охорони нашої природи та розглянути різні екологічні проблеми, які зростають з кожним днем.
     Вибір цієї дати обґрунтовано тим, що саме в цей день відкрилася Конференція ООН із проблем навколишнього середовища (Стокгольм, 1972), за результатами якої створено Програму ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП). Приводом до проведення цієї всесвітньої акції послужило звернення, що надійшло 11 травня 1971 року генеральному секретареві ООН. На конференції були присутні повноважні представники 113 держав світу. Звернення підписали 2200 діячів науки й культури з 23 країн світу.
     Охорона навколишнього природного середовища – нова форма взаємодії людини і природи, яка являє собою систему державних і суспільних заходів (технологічних, економічних, адміністративно-правових, просвітницьких, міжнародних), спрямованих на гармонійну взаємодію суспільства й при­роди, збереження й відтворення природних ресурсів і діяльність екологічних співтовариств в ім’я сучасних і майбутніх поколінь. Сьогодні екологічні проблеми стоять у ряді най­важливіших і визначають рівень благополуччя всієї світової цивілізації.
     Пропонуємо до вашої уваги книжки з фонду нашої бібліотеки, в яких фахівцями піднімаються питання екології України.


Рудько Георгій "Україна, яку ми втрачаємо"
Книга про те, як людина своїм захланним і неграмотним підходом руйнує довкілля, де жити нашим нащадкам, як запобігти зсувам, повеням та іншим екологічним лихам, − про це книга знаного в Україні і за рубежем ученого Георгія Рудька.Вона є своєрідним застереженням від можливих небезпечних аномалій. На вагомому науковому матеріалі автор доводить, що забезпечення екологічно збалансованої системи природокористування і збереження екосистем стане можливим при впровадженні стратегії сталого розвитку нашої держави.
Для широкого кола читачів.
Видавництво "Букрек", 2015 р.


Стадніченко Володимир "Лоно Дунаю"
Книга розповідає про дорогоцінну перлину української природи в законодавчій оправі Дунайського біосферного заповідника Національної академії наук України. Водночас книга піднімає пекучу на сьогодні проблему збереження й охорони природи як в Україні, так і в усьому світі, ставить питання органічного поєднання економічних, господарських і культурних інтересів людини і прав природного довкілля на стале існування і вільний еволюційний розвиток.
Видавництво "Криниця", 2006 р.


Ю. Нікітін, В. Шматько "Екологія і організація природоохоронної діяльності"
У навчальному посібнику розглядаються основні тенденції екології та охорони навколишнього природного середовища. Висвітлюються питання раціонального природокористування з розширеним оглядом еколого-економічних проблем, госпрозрахункового механізму природокористування та екологічної ефективності, управління та правового захисту довкілля. Посібник спрямований на розширення знань з організації, планування та економіки природокористування, а також на розвиток індивідуальних підприємницьких здібностей читачів у цих питаннях. Посібник розрахований на студентів та викладачів вузів, практичних працівників, усіх, хто цікавиться питаннями охорони довкілля та раціонального природокористування.
Видавництво КНТ, 2006 р.


Батлук В. А. "Основи екології" Підручник.
У підручнику викладено основні концепції екології, проаналізоано наслідки впливу діяльності людини на навколишнє середовище.
Видавництво "Знання", 2007 р.


Зеленський І. І. Клименко М. О. "Екологія людини"
У підручнику охарактеризовано взаємозв'язки природи і суспільства, динаміку впливу на людську спільноту космічних, планетарних, локальних природних явищ і процесів, а також наслідки антропогенного втручання у навколишнє середовище. Смисловим ядром видання є розкриття сутності екології людини як науки, що досліджує взаємовплив оболонок планети і людини, біохімію людського організму, можливості самодіагностики, оздоровлення, адаптації до стресогенних чинників і загальний еколого-демографічний стан людства з метою вироблення рекомендацій щодо гармонійного розвитку цивілізації і збереження природи.
Видавничий центр "Академія"

Немає коментарів:

Дописати коментар