середа, 8 грудня 2021 р.

«Я маю право знати»

Інформування в рамках 

 Інформаційно-просвітницького тижня права до Дня прав людини10 грудня 1948 року Організація Об’єднаних Націй прийняла Загальну декларацію прав людини – перший універсальний міжнародний акт з прав людини.

☝Цей документ проголошує цивільні та політичні права і свободи особистості – рівність всіх перед законом, право кожного на свободу і особисту недоторканність, свободу совісті та інші.

☝У Декларації заявлено також, що всі люди мають рівні права, які не залежать від їх раси, статі, мови, релігії тощо.

У 1950 році Генеральна Асамблея ООН проголосила 10 грудня Днем прав людини з метою залучення уваги людей в усьому світі до Загальної декларації прав людини як до загального ідеалу для всіх людей і народів.

Нині чимало країн включають основні положення Декларації в своє базове законодавство і конституції.

Загальна декларація прав людини визначає, що освіта має сприяти:
☝цілісному розвитку особистості
☝формуванню поваги до прав та основних свобод людини
☝взаєморозумінню, терпимості й дружбі між народами, расовими і релігійними групами
підтриманню миру в світі.

Понад 70 років тому ООН задекларувала світові орієнтири на доступність освіти:
початкової – безплатна й обов’язкова
загальної – безплатна
професійно-технічної –загальнодоступна
вищої – доступна усім залежно від здібностей.

Положення декларації є нормами прямої дії в Україні.

Цього року тема Дня прав людини тісно пов'язана з пандемією COVID-19 і робить акцент на необхідності більш ефективного відновлення світу шляхом забезпечення центральної ролі прав людини в заходах, які здійснюються у цій сфері.

Права людини після кризи COVID-19

Криза, спричинена COVID-19, посилюється зростанням бідності та нерівності, структурної і глибоко вкоріненої дискримінації та іншими прогалинами в сфері захисту прав людини.
Для виходу з кризи необхідно боротися з пандемією нерівності. З цією метою слід заохочувати і захищати економічні, соціальні і культурні права. Для нової ери потрібен новий суспільний договір.
Кожна людина, незалежно від того, йде мова про окремих осіб чи уряди, громадянське суспільство і звичайних людей чи приватний сектор, покликана зіграти свою роль в розбудові світу після COVID з кращими умовами для нинішнього і майбутніх поколінь. Ми повинні врахувати думку найбільш постраждалих і вразливих осіб при проведенні заходів щодо відновлення.
Нам потрібний сталий розвиток в інтересах людей і планети. Права людини, Порядок денний на період до 2030 року і Паризька хартія складають основу відновлення, при якому ніхто не буде забутий
Інформація за матеріалами: 


В День права людини важливо памятати і про права дитини. У 41 статті Конвенції про права дитини викладені права людини, якими володіє кожна дитина у віці до 18 років і які необхідно поважати і захищати.Конвенція була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 гору і набрала чинності у вересні 1990 року. До вашої уваги відеоролик, в якому висвітлені права дитини:


Немає коментарів:

Дописати коментар